Hem » Aktuellt

RAKA SPÅRET TILL CIRKULÄR EKONOMI

Årets höstmöte fokuserar på återvinning, återanvändning och förnyelsebart!

Vi står inför stora utmaningar; befolkningen växer och ökad ekonomisk aktivitet sliter på vårt jordklot som blir allt tröttare. Vår utmaning över alla gränser är en hållbar utveckling och en ekonomi som bygger på ett kretslopp – en cirkulär ekonomi som säkerställer att resurser används effektivt och mängden restprodukter som inte kan återanvändas blir minimal.

I samband med Scanpack den 24 oktober arrangerar Sweflex ett halvdagsseminarium som sätter allt ljus på utmaningar och möjligheter inom retur-/deponisystem, strategiskt företagsfokus på återvinning, ny tryckforms-/filmrengörningsmetod och tryckfärgsutveckling. Föredragshållarna är representanter från bland annat Tetra Pak, Polymount, Siegwerk, Naturvårdsverket, 2050 med flera.

Öppna seminarium programmet

Aktuellt

27 april 2018 Examen på Brobygrafiska

Stort grattis till Yrkeshögskoleexamen och lycka till i framtiden

Sweflex framför lyckönskningar till alla studenter som som tog sin Yrkeshögskoleexamen den 27 april! 

Under examenshögtiden delade Sweflex ut tre stipendier à 5.000:- till studenterna:
Anders Lindberg, Prepress – och trycktekniker förpackningsproduktion
Lina Flodins,
Grafisk formgivare/tekniker
George Shouha
, Förpackningsdesigner

Studenterna Anders Lindberg, Lina Flodins och George Shouha får stipendiet för visad färdighet och ambition. 

Brobygrafiska Examenskatalog 2018

Behov av nyrekrytering?

Unika prepress- och tryckteknikskunskaper

60 nyexaminerade från Brobygrafiska!

Pallar du trycket?

Sweflex arrangerade halvdagsseminariet ”Pallar du trycket” på Brobygrafiska den 12 april. Dagens föreläsare skapade en bild över framtidens förpackningsbransch från varumärkesägarnas krav till vad en modern förpackningsdesigner bör ha med sig i sin verktygslåda när hen ställer sig till arbetsmarknadens förfogande.

Läs mer

Sweflex årsmöte och halvdagsseminarie 12 april 2018

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pallar du trycket? 

Sweflex_Inbjudan_20180412

Välkommen till Sunne den 12 april på årsmöte och halvdagsseminarium

Vi har satt full fart mot den 12 april och planerar ett seminarium som kommer att bjuda på föreläsare från ICA, Barilla, INHOUSE, Marvaco med flera.
Pallar du för trycket? – Ett seminarium där vi vill uppmärksamma kommande utmaningar för konverterare- och prepressföretag. Vi ger plats för varumärkesägare att berätta om framtida villkor för leverantörer. Seminariet kommer även att sätta strålkastaren på vilka kompetenser som kommer att efterfrågas i branschen.
Klockan 11 börjar vi dagen med årsmötet och avslutar med middag på Selma SPA. Välkommen att anmäla dig genom att skicka ett mail till: info@sweflex.com