Hem » Arkiv

4 april 2019 seminarium:

Många tog chansen att mingla bland olika rastertyper och flexokollegor!

Flexografibrancshen är i ständig utveckling. Tryckpressarna får bättre färgmatningssystem och bättre registerstyrningar. Kravet på bättre, elegantare och mer säljande emballage sporrar utvecklarna att ta fram bättre klichématerial och nya rastertekniker.

Sweflex vill visa nyheter för våra medlemmarna. Och vid senaste seminariet framhölls MacDermid –tillsammans med Hamillrod  – ett nytt tänk i rasterteknik. Föredragshållarna pratade om rasterpunkter/teknik.

Testtryckningar vid Brobygrafiska har alltid hög nivå, vilket bekräftas av ledande koncerner i förpackningsindustrin använder skolan som samarbetspartner vid utveckling av processer.

2018 års höstmöte fokuserade på återvinning, återanvändning och förnyelsebart!

Vi står inför stora utmaningar; befolkningen växer och ökad ekonomisk aktivitet sliter på vårt jordklot som blir allt tröttare. Vår utmaning över alla gränser är en hållbar utveckling och en ekonomi som bygger på ett kretslopp – en cirkulär ekonomi som säkerställer att resurser används effektivt och mängden restprodukter som inte kan återanvändas blir minimal.
 
Inledning: Cirkulär ekonomi, men vad betyder det? 
Stina Blombäck, f.d. hållbarhetsdirektör Billerud Korsnäs.
Stinas presentation
 
The role of sorting and recycling technologies in the Circular Economy
Olivier Lambertz. Oliviers presentation
 
Plate and film cleaning/recycling  
Stefan Kraft, Polymount International. Stefans presentation
 
Ink and ink handling 
Paul Pain, Siegwerk. Pauls presentation 
 
Återvinning av förpackningar – Utmaningar och möjligheter! 
Helena Lindh, Tetra Pak. Helenas presentation
 
Deponi – sista steget i avfallstrappan 
Hanna Modin, SWECO. Hannas presentation
 
Miljötänk för varumärket
Malin Forsgren, 2050. Malins presentation 
 
Sante Conselvan, President of FTA, presenterade medlemsförmåner.