Hem » Seminarium

4 april 2019 årsmöte och seminarie:

Seminariedagen börjar med årsmöte kl. 11 och vi kommer även att arrangerar Table Top för våra medlemmar. Intäkterna från Table Top går till en LIA–fond som gör det möjligt för Sweflex att ge bidrag och dela ut stipendier till studenter på Brobygrafiska: branschens framtid. I år har vi valt att sätta ett ”utgångspris” på 1.000 SEK för ett utställningsbord, men det är öppet för varje företag att lämna ett större bidrag.

Seminariets föreläsare fokuserar på förbättringar av kvalité och effektivitet. Vi kommer bland annat att bjuda på NY RASTERTEKNIK  genom en  demonstrationstryckning på Brobygrafiska. 

Välkommen med din anmälan.

SWEFLEX ÅRSMÖTE

190404 ♦ kl. 11:00

TABLE TOP

Under seminariedagen arrangerar vi Table Top (minimässa) för våra medlemmar.
Pris: 1.000 SEK och uppåt.
Intäkter från Table Top går till en LIA-fondsom gör det möjligt för Sweflex att dela ut bidrag och stipendier till YH2–studenter på Brobygrafiska. Prislappen börjar på 1.000 SEK, med möjlighet att sponsra med en större summa.

1LIA–Lärande i arbete

2YH–Yrkeshögskola

2018 års höstmöte fokuserade på återvinning, återanvändning och förnyelsebart!

Vi står inför stora utmaningar; befolkningen växer och ökad ekonomisk aktivitet sliter på vårt jordklot som blir allt tröttare. Vår utmaning över alla gränser är en hållbar utveckling och en ekonomi som bygger på ett kretslopp – en cirkulär ekonomi som säkerställer att resurser används effektivt och mängden restprodukter som inte kan återanvändas blir minimal.
 
Inledning: Cirkulär ekonomi, men vad betyder det? 
Stina Blombäck, f.d. hållbarhetsdirektör Billerud Korsnäs.
Stinas presentation
 
The role of sorting and recycling technologies in the Circular Economy
Olivier Lambertz. Oliviers presentation
 
Plate and film cleaning/recycling  
Stefan Kraft, Polymount International. Stefans presentation
 
Ink and ink handling 
Paul Pain, Siegwerk. Pauls presentation 
 
Återvinning av förpackningar – Utmaningar och möjligheter! 
Helena Lindh, Tetra Pak. Helenas presentation
 
Deponi – sista steget i avfallstrappan 
Hanna Modin, SWECO. Hannas presentation
 
Miljötänk för varumärket
Malin Forsgren, 2050. Malins presentation 
 
Sante Conselvan, President of FTA, presenterade medlemsförmåner.