Hem » Seminarium

4 april 2019 årsmöte och seminarie:

Vi fokuserar på förbättringar av kvalité och effektivitet.
Bland annat NY RASTERTEKNIK och vi kommer även att köra en demonstrationstryckning på Brobygrafiska.

Naturligtvis kommer vi att erbjuda ett Table Top; möjligheter för våra medlemmar att visa upp sina nyheter och knyta kontakter.

Torsdagen den 4 april börja dagen med Sweflex årsmöte kl. 11.30.
Gemensam lunch kl. 12.30.
Seminariet startar kl. 12.45.
Vi uppdaterar med program inom kort.

SWEFLEX ÅRSMÖTE

2018 års höstmöte fokuserade på återvinning, återanvändning och förnyelsebart!

Vi står inför stora utmaningar; befolkningen växer och ökad ekonomisk aktivitet sliter på vårt jordklot som blir allt tröttare. Vår utmaning över alla gränser är en hållbar utveckling och en ekonomi som bygger på ett kretslopp – en cirkulär ekonomi som säkerställer att resurser används effektivt och mängden restprodukter som inte kan återanvändas blir minimal.
 
I samband med Scanpack den 24 oktober arrangerade Sweflex ett halvdagsseminarium som sätte allt ljus på utmaningar och möjligheter inom retur-/deponisystem, strategiskt företagsfokus på återvinning, ny tryckforms-/filmrengörningsmetod och tryckfärgsutveckling. Föredragshållarna var representanter från bland annat Tetra Pak, Polymount, Siegwerk, SWECO, 2050 med flera.
 
Inledning: Cirkulär ekonomi, men vad betyder det? 
Stina Blombäck, f.d. hållbarhetsdirektör Billerud Korsnäs, redde ut begreppen.
Stinas presentation
 
The role of sorting and recycling technologies in the Circular Economy
Olivier Lambertz, TOMRA, berättade om bland annat hur återvinningen av plast ser ut idag och vilka mål som är satta för framtiden. Oliviers presentation
 
Plate and film cleaning/recycling  
Stefan Kraft, Polymount International, informerade om nästa stora sak inom flexo och gravyr: The Polymount Fim Cleaner. Stefans presentation
 
Ink and ink handling 
Paul Pain, Siegwerk, upplyste oss alla förnybara råvaror som används i deras vattenbaserade tryckfärger och om tryckfärgshantering. Pauls presentation 
 
Återvinning av förpackningar – Utmaningar och möjligheter! 
Helena Lindh, Tetra Pak, gav sin och Tetra Paks bild på återvinning. Helenas presentation
 
Deponi – sista steget i avfallstrappan 
Från SWECO kom Hanna Modin med stor kunskap om deponi gav oss både historia och vad som gäller nu och framåt. Hannas presentation
 
Miljötänk för varumärket
Malin Forsgren, 2050, gav bevis på att klimatarbete är lönsamt. Malins presentation 
 
Seminarieprogrammet avrundades med att Sante Conselvan, President of FTA, presenterade de förmåner våra medlemsföretag har i och med att Sweflex är medlem i FTA Europa.
 
Kvällen avslutades på bästa sätt: Diner Show på The Concept – en makalös kväll som bjöd på god mat och spektakulära uppträdanden.