Hem » Seminarium

4 april 2019 årsmöte och seminarie:

Mingla bland olika rastertyper och flexokollegor!

I samarbete med Brobygrafiska kommer vi att köra en live Demotryckning på Brobygrafiska.

Flexografibrancshen är i ständig utveckling. Tryckpressarna får bättre färgmatningssystem och bättre registerstyrningar. Kravet på bättre, elegantare och mer säljande emballage sporrar utvecklarna att ta fram bättre klichématerial och nya rastertekniker.

Under seminariet kommer Sweflex i samarbete med Brobygrafiska att genomföra en demotryckning med två parallellt monterade MacDermids klichéer (ITP60 – tvättade på icke-kemisk väg) utkört med Hamillroads Bellissima DM Raster och konventionellt raster.

Vi jämför resultat och ger er tillgång till samtliga inställningsvärdenEn provtryckning som ger er värdefull kunskap till en mycket liten kostnad!

Välkommen!

Ladda ner: Inbjudan/program till Sweflex vårseminarie 4 april

SWEFLEX ÅRSMÖTE

190404 ♦ kl. 11:00

TABLE TOP

Under seminariedagen arrangerar vi Table Top (minimässa) för våra medlemmar.
Pris: 1 000 SEK och uppåt.
Intäkter från Table Top går till en LIA-fondsom gör det möjligt för Sweflex att dela ut bidrag och stipendier till YH2–studenter på Brobygrafiska. Prislappen börjar på 1 000 SEK, med möjlighet att sponsra med en större summa.

1LIA–Lärande i arbete

2YH–Yrkeshögskola

2018 års höstmöte fokuserade på återvinning, återanvändning och förnyelsebart!

Vi står inför stora utmaningar; befolkningen växer och ökad ekonomisk aktivitet sliter på vårt jordklot som blir allt tröttare. Vår utmaning över alla gränser är en hållbar utveckling och en ekonomi som bygger på ett kretslopp – en cirkulär ekonomi som säkerställer att resurser används effektivt och mängden restprodukter som inte kan återanvändas blir minimal.
 
Inledning: Cirkulär ekonomi, men vad betyder det? 
Stina Blombäck, f.d. hållbarhetsdirektör Billerud Korsnäs.
Stinas presentation
 
The role of sorting and recycling technologies in the Circular Economy
Olivier Lambertz. Oliviers presentation
 
Plate and film cleaning/recycling  
Stefan Kraft, Polymount International. Stefans presentation
 
Ink and ink handling 
Paul Pain, Siegwerk. Pauls presentation 
 
Återvinning av förpackningar – Utmaningar och möjligheter! 
Helena Lindh, Tetra Pak. Helenas presentation
 
Deponi – sista steget i avfallstrappan 
Hanna Modin, SWECO. Hannas presentation
 
Miljötänk för varumärket
Malin Forsgren, 2050. Malins presentation 
 
Sante Conselvan, President of FTA, presenterade medlemsförmåner.