Hem » Studentsidan

LIA – Lärande I Arbete, bidrag

Syfte: LIA-bidraget syftar till att ge kompensation för extra kostnader som kan vara förenade med praktik inom förpackningsföretag, grafiska företag och övriga företag i förpackningsvärdekedjan i orter utanför den egna bostadsorten.

 Ansökan skall gälla studerande från svenska läroanstalter inom Sweflex verksamhetsområde
 Det skall inkomma en väl motiverad ansökan från eleven
 LIA ansvarige skall göra en prioriteringslista med omdömen på studentens studieresultat
 Studenten skall på anmodan redovisa sin LIA ansökan på ett styrelsemöte
 Studenten skall på anmodan redovisa sitt LIA arbete på ett styrelsemöte.

Ansökan skickas in elektroniskt till: info@sweflex.com

Stipendier

2018
Anders Lindberg, Prepress – och trycktekniker förpackningsproduktion
Lina Flodins, 
Grafisk formgivare/tekniker
George Shouha
, Förpackningsdesigner

Beviljade LIA-bidrag

Hilda Englund, Grafisk formgivare/tekniker
LIA: Academedia, Göteborg
Jenny Jansson, 
Grafisk formgivare/tekniker
LIA: Astrid Lindgrens Värld
Denise Spencer Antoft,
 Förpackningsdesign
LIA: Re-board, Norrköping
Zaida Andersson, Förpackningsdesign
LIA: IKEA of Sweden, Älmhult
Filip Lööv, Grafisk formgivare/tekniker
LIA: Page Design Group; Sacramento, USA
Sofia Bergqvist,
Grafisk formgivare/tekniker
LIA: Malmsten Hellber, Stockholm
Lisa Öberg,
Grafisk formgivare/tekniker
LIA: The Studio, Stockholm
Sofia Stiernelöf
, Förpackningsdesign
LIA: Gafs Kartong i Värnamo
Beatrice Olsson, Prepress – och trycktekniker förpackningsproduktion

2017
Camilla L. Kvissberg
Khaled Husein Alkhaled
Ali Hematinia
Isabel Locke Sawtelle

2016
Nathalie Agnekil
Anna Lindow
Hanna Sköld
Gustav Odqvist
Luz Rondón Betancourt

Ola Hamberg
Caroline Gustafsson
Linn Karlsson 

2015
Sophia Wimmerstedt

2014
Alice Fredblad 
Annicka Jensen
Gintare Cirbaite 

Joakim Utterhall