Hem » Studentsidan

LIA – Lärande I Arbete, bidrag

Syfte: LIA-bidraget syftar till att ge kompensation för extra kostnader som kan vara förenade med praktik inom förpackningsföretag, grafiska företag och övriga företag i förpackningsvärdekedjan i orter utanför den egna bostadsorten.

 Ansökan skall gälla studerande från svenska läroanstalter inom Sweflex verksamhetsområde
 Det skall inkomma en väl motiverad ansökan från eleven
 LIA ansvarige skall göra en prioriteringslista med omdömen på studentens studieresultat
 Studenten skall på anmodan redovisa sin LIA ansökan på ett styrelsemöte
 Studenten skall på anmodan redovisa sitt LIA arbete på ett styrelsemöte.

Ansökan skickas in elektroniskt till: info@sweflex.com

Stipendier

2018
Anders Lindberg, Prepress - och trycktekniker förpackningsproduktion
Lina Flodins, 
Grafisk formgivare/tekniker
George Shouha
, Förpackningsdesigner

Beviljade LIA-bidrag

2018
Filip Lööv, Grafisk formgivare/tekniker
LIA: Page Design Group; Sacramento, USA
Sofia Bergqvist,
Grafisk formgivare/tekniker
LIA: Malmsten Hellber, Stockholm
Lisa Öberg,
Grafisk formgivare/tekniker
LIA: The Studio, Stockholm
Sofia Stiernelöf
, Förpackningsdesign
LIA: Gafs Kartong i Värnamo
Beatrice Olsson, Prepress - och trycktekniker förpackningsproduktion

2017
Camilla L. Kvissberg, Förpackningsdesign
Khaled Husein Alkhaled
Prepress- och trycktekniker
Ali Hematinia, Prepress- och trycktekniker
Isabel Locke Sawtelle,
Grafisk formgivare/tekniker

2016
Nathalie Agnekil, Förpackningsdesign
Anna Lindow, Förpackningsdesign
Hanna Sköld, Förpackningsdesign
Gustav Odqvist
Luz Rondón Betancourt
, Förpackningsdesign
Ola Hamberg, Grafisk formgivare/tekniker
Caroline Gustafsson
Visuell Grafisk Kommunikatör
Linn Karlsson 

2015
Sophia Wimmerstedt, Förpackningsdesign 

2014
Alice Fredblad, Grafisk formgivare
Annicka Jensen
Gintare Cirbaite,
Förpackningsdesign
Joakim Utterhall