Hem » Styrelsen

Styrelsen väljs årligen och skall bestå av ordförande, en vice ordförande och minst sju ledamöter. Ordförande och vice ordförande väljs för ett år i taget och övriga ledamöter för två år.

Ordförande
Göran Dahl

Senior Advisor
Mobil: 076 889 96 46
goran.dahl46@icloud.com  

ledamot
Bo Thulin

Senior Advisor
Mobil: 070 649 31 32
bo.thulin@telia.com 

ledamot
Per Branzén

Verksamhetsledare
Brobygrafiska Utbildning
Mobil: 070-591 63 80
per.branzen@sunne.se

 
 
Ledamot
PER HJ. JONSSON

Senior Advisor
Mobil: 070 651 50 07
perokerstin.jonsson@telia.com

ledamot
MAGNUS LESTELIUS

Professor in Graphic Technology
Karlstad universitet
Mobil: 070 661 12 51
magnus.lestelius@kau.se

ledamot
Joakim Dahlgren

Prepress Specialist
Flextrus
Mobil: 070 370 36 35
joakim.dahlgren@flextrus.com

 
 
Ledamot
SVERKER OLSSON

Manager Competence area Printing
Tetra Pak
Mobil: 073 336 15 07
sverker.olsson@tetrapak.com

ledamot
tor dahlskog

Supply Chain Director Gable Top Europe
Tetra Pak
Tel: 046 36 10 00
tor.dahlskog@tetrapak.com

ledamot
Leif backman

Senior Advisor
Mobil: 070 551 22 99
backman07@icloud.com

ledamot
Vakant