Din support i förpackningsbranschen

1 APRIL 2020 • ÅRSMÖTE • KL. 16:00 • HOTEL TYLÖSAND
1 –2 APRIl 2020
Dansk Flexo Forum and Sweflex invite you to:

Teknik

Kompetens

Nätverk

Sweflex startades sommaren 1995. Föreningen är öppen för företag, skolor och institutioner samt personer med anknytning till förpacknings-
branschen. I Sverige finns cirka 500 förpackningsföretag som omsätter omkring 70 miljarder kronor/år och tillsammans sysselsätter branschen cirka
20 000 anställda.

 • Vara ett forum för information och nätverkande inom förpackningstryck.
 • Främja förpackningstryck och våra medlemmars intressen.
 • Verka för utbildning och kompetensutveckling och genom detta öka branschens konkurrenskraft.

Vi skall vara först och bäst på att informera våra medlemmar om det senaste inom utvecklingen av förpackningstryck.

Att stödja produktutvecklingen för förpackningsindustrin genom att utveckla förpackningstrycket och dess konkurrenskraft.

 • Öka möjligheterna för kompetensutveckling inom förpackningstryck.
 • Samla alla aktörer inom förpackningstryck och dess värdekedja i gemensamma forum genom årliga seminarier och andra kommunikationskanaler.
 • Sträva efter att bibehålla en hög teknisk standard på Brobygrafiska genom tätt samarbete med industrin
 • Erbjuda alla medlemmar att öka samarbetet med Brobygrafiska, Karlstad Universitet och andra utbildningsanordnare för att tillsammans med Sweflex och Sweflex Facilitators AB höja kompetensen i våra medlemsföretag
 • Stödja Brobygrafiskas utbildningar och marknadsföra dessa nationellt och internationellt
 • Öka samarbetet med Grafiska Företagen och GS för att gemensamt få en bättre förståelse och kunskap om branschens utmaningar
 • Öka och bidraga till ett tätare samarbete med FTA Europe
 • Skapa ett mervärde för våra medlemmar och bidra till att fler företag vill bli medlemmar i Sweflex
 • Medverka till Sweflex Facilitators ABs utveckling.