Sweflex Awards

Sweflex styrelse har beslutat att införa ett Sweflex Award för förtjänstfullt arbete inom flexografitryck.
 
Syftet med priset är att uppmärksamma innovation, utveckling, eller idriftagande av nya tjänster eller produkter inom flexografitryck.
 
Prisets huvudman är Sweflex.
Priset utdelas en gång per år och i samband med Sweflex Årsmöte. Första gången år 2022.
 
Pristagaren utses av Sweflex styrelse och nomineringen göres av en Nomineringskommite, bestående av Linda Ekehage, Lollo Zetterqvist, Kenth Sandström, Bo Wallteg och Göran Dahl (sammankallande).
 
Nomineringen skall göras senast i December året före priset skall utdelas.
Priset kan tilldelas en person eller en grupp av personer som tillhör ett medlemsföretag inom Sweflex.

Share this

Membership application

Project request

Anmälan Sweflex seminarium