Därför Sweflex

Sweflex anordnar varje år två seminarier, ett halvdagsseminarium på våren i samband med årsmötet och ett heldagsseminarium på hösten. Seminarierna är kostnadsfria för två personer från varje medlemsföretag (se mer på Sweflex hemsida, www.sweflex.com) Årsmötet/vårseminariet hålls normalt i Sunne på Brobygrafiska skola. Där finns möjligheter till demonstrationer i tryckhallen eller i den moderna 8-färgers tryckpressen […]

Sweflex not only flexo

The market for packaging solutions are growing fast and so is the development of new technical  print solutions.Customer demands, order sizes, new materials and flexibility, the suppliers must be able to deliver/support more than one technical solution.Therefore Sweflex has gone from an organisation not only representing flexo to an organisation representing all different print methods […]

Membership application

Project request

Anmälan Sweflex seminarium