Därför Sweflex

Sweflex anordnar varje år två seminarier, ett halvdagsseminarium på våren i samband med årsmötet och ett heldagsseminarium på hösten. Seminarierna är kostnadsfria för två personer från varje medlemsföretag (se mer på Sweflex hemsida, www.sweflex.com)


Årsmötet/vårseminariet hålls normalt i Sunne på Brobygrafiska skola. Där finns möjligheter till demonstrationer i tryckhallen eller i den moderna 8-färgers tryckpressen för att kunna demonstrera hela vägen från design till färdig produkt.


Höstseminariet försöker vi planera så att presentationerna också kan följas upp med ett studiebesök hos en leverantör, producent eller en medlem i Sweflex. Seminarierna har varit mycket uppskattade och lärorika och deltagarna har haft möjlighet att mingla och träffa branschen och diskutera nya tekniker och processer inom design, prepress och tryck. Eftersom vi har deltagare från forskning (Karlstad Universitet bl.a.) olika leverantörer och kunder skapar nätverket i sig stora möjligheter till nya kontakter och nya samarbetspartner.


En annan uppskattad möjlighet är att deltaga, i och med, en ”Table Top” där Sweflex medlemmar har möjlighet att demonstrera sina produkter i samband med seminariet. Den lilla kostnaden och avgiften för att deltaga går enbart till eleverna för att stötta till LIA (lärande i arbete) bidrag som studenterna kan ansöka om för att täcka extra kostnader i samband med LIA arbete på annan ort.


Sweflex delar ut ett stipendium till bästa student i respektive utbildning som riktar sig till design, repro och tryck. Via Sweflex kan arbetsgivare få tips på duktiga studenter som är anställningsbara. Sweflex har ett nära samarbete med BrobyGrafiska utbildning och Broby gymnasieskola. Sweflex har sitt kontor på skolan och är ofta i kontakt med skolans lärare. Vi har representanter i utbildningsrådet och kan på så vis påverka innehållet i skolans utbildningsplaner. Personal från skolan sitter också med i Sweflex styrelse. Vi är ofta rådgivande vid inköp av ny utrustning till skolan och Sweflex har och har haft stor delaktighet att ha byggt upp en av världens bäst utrustade skolor.


Sweflex kan erbjuda konsulthjälp till sina medlemmar och medlemmarna har också möjlighet att maila och ställa frågor via hemsidan eller kontakta någon i styrelsen. Om Sweflex inte har svaret direkt har Sweflex ett stort nätverk att konsultera för att lösa problemet. För våra producerande medlemmar med mindre resurser erbjuder vi en unik ”second opinion” support. Det kan gälla trycktekniska problem och även ”reklamationer”. Vi är fristående och kan därför ge objektiva adekvata synpunkter på era frågor. Med vår erfarenhet, nätverk och Broby Grafiskas tryck experter ger vi en ovärderlig hjälp. Våra korta beslutsvägar gör att Ni mycket snabbt kan få ett svar. Behöver Er fråga personlig kontakt/besök är vi villiga att diskutera hur vi kan gå till väga.

Varför inte rekommendera Dina kollegor att också bli medlem i Sweflex?

Share this

Membership application

Project request

Anmälan Sweflex seminarium