Inga-Lill blev först att få nyinstiftade Sweflex Award

Inga-Lill Lindqvist, fd rektor för Brobygrafiska i Sunne, blev den första att tilldelas organisationen Sweflex nyinstiftade pris Sweflex Award för förtjänstfullt arbete inom flexografitryck. Priset delades ut vid Sweflex årsmöte den 5 maj.

Inga-Lill Lindqvist var rektor för Brobygrafiska under åren 1996 till 2011.

”Inga-Lill Lindqvist tilldelas Sweflex Award för förtjänstfulla insatser och engagemang i utbildning och utveckling inom den flexografiska branschen.
Med sin innovativa förmåga och framtidsvision har hon satt Broby grafiska utbildning och Sunne på världskartan som ett erkänt utbildningscenter för flexografisk industri.
Exempel på detta är gymnasieutbildningar för flexografisk produktion och yrkesutbildningar för förpackningsdesign, grafisk produktion och weborienterade utbildningar samt olika uppdragsutbildningar för den flexografiska branschen.
Inga-Lill har förstått att det krävs resurser för teknikutveckling och en välutbildad lärarkår.
Idag är Broby grafiska utbildning en av Europas modernaste skolor, både utbildnings samt utrustningsmässigt.
Inga-Lill Lindqvist är en mycket värdig mottagare av Sweflex Award”, lyder Sweflex motivering till utnämningen.

Syftet med priset Sweflex Award är att uppmärksamma innovation, utveckling, eller idriftagande av nya tjänster eller produkter inom flexografitryck. Pristagaren utses av Sweflex styrelse och nomineringen göres av en nomineringskommitté. Priset utdelas en gång per år och i samband med Sweflex Årsmöte.Priset kan tilldelas en person eller en grupp av personer som tillhör ett medlemsföretag inom Sweflex.

Share this

Membership application

Project request

Anmälan Sweflex seminarium