Hem » Aktuellt » RAKA SPÅRET TILL CIRKULÄR EKONOMI

RAKA SPÅRET TILL CIRKULÄR EKONOMI

Årets höstmöte fokuserar på återvinning, återanvändning och förnyelsebart!

Vi står inför stora utmaningar; befolkningen växer och ökad ekonomisk aktivitet sliter på vårt jordklot som blir allt tröttare. Vår utmaning över alla gränser är en hållbar utveckling och en ekonomi som bygger på ett kretslopp – en cirkulär ekonomi som säkerställer att resurser används effektivt och mängden restprodukter som inte kan återanvändas blir minimal.

I samband med Scanpack den 24 oktober arrangerar Sweflex ett halvdagsseminarium som sätter allt ljus på utmaningar och möjligheter inom retur-/deponisystem, strategiskt företagsfokus på återvinning, ny tryckforms-/filmrengörningsmetod och tryckfärgsutveckling. Föredragshållarna är representanter från bland annat Tetra Pak, Polymount, Siegwerk, Naturvårdsverket, 2050 med flera.

Öppna seminarium programmet