Sweflex höstmöte den 3 november 2022 i Motala

Ett heldagsseminarium som behandlar förpackningsdesign och frågor som resurshållning, återanvändning/återvinning för dagens och framtidens förpackningar. Vi har äntligen fått tillfälle att besöka Svensk Plaståtervinning för ett studiebesök, därför Motala.

Vi startar med ”Get Together” den 2 november kl. 19.00 med traditionell “pytt i panna”. Detta äger rum i Folkets hus, restaurang Sjöbris, gångavstånd från hotellet.

Den 3 november startar seminariet kl 09.00 i Folkets hus, konferenssal Vätternsalen. Under pauserna finns också möjlighet för Table Top utställning, mer info följer. Ett antal föredragshållare från bl.a Naturvårdsverket, D.S. Smith, TrioWorld mm. Efter lunch gör vi ett studiebesök hos Svensk Plaståtervinning. På kvällen är det middag på restaurang Sjöbris, Folkets hus kl. 19.00

Boende: Ett antal rum är reserverade på Stadshotellet (Best Western) i Motala den 2 – 4 november i Sweflex namn.

Bokningen gör ni själv. Motala Stadshotell AB, Kungsgatan 6-8, 591 30 Motala

Tel: 0141216400 | www.motalastatt.se

Sista reserverade hotellbokningsdag är den 7 oktober. Boka gärna i god tid. Senare bokning i mån av plats.

Anmäl er gärna till seminariet i god tid, sista anmälningsdag den 7 oktober.

Anmäl till info@sweflex.com

Välkomna

Styrelsen/Sweflex


Sweflex autumn meeting on November 3, 2022 in Motala
Green design – easy to do the right thing


A full-day seminar that deals with packaging design and issues such as resource retention,
reuse/recycling for current and future packaging. We have finally had the opportunity to visit Svensk Plaståtervinning for a study visit, therefore Motala. We start with ”Get Together” on November 2 at 19.00 with traditional ”pytt i panna”. This takes place in Folkets hus, restaurant Sjöbris, walking distance from the hotel.


On November 3, the seminar starts at 09.00 in Folkets hus, conference hall Vätternsalen. During the breaks there is also the opportunity for Table Top exhibition, more info follows. A number of speakers from, among others, the Swedish Environmental Protection Agency, D.S. Smith, TrioWorld etc.
After lunch, we make a study visit to Svensk Plaståtervinning. In the evening there is dinner at restaurant Sjöbris, Folkets hus at 19.00


Accommodation: A number of rooms are reserved at Stadshotellet (Best Western) in Motala on November 2 – 4 in Sweflex’s name.


You make the booking yourself. Motala Stadshotell AB, Kungsgatan 6-8, 59130 Motala Tel: 0141216400
www.motalastatt.se
The last reserved hotel booking day is October 7th. Feel free to book well in advance. Later booking subject to availability.

Please register for the seminar in good time, last day of registration on 7 October.
Register for the info@sweflex.com

Welcome
Board of Directors/Sweflex

Share this

Membership application

Project request